Derivace funkce jedné a více proměnných numericky

Derivace funkce jedné a více proměnných numericky je možná, někdy dokonce velmi výhodná, hlavně v momentech, kdy derivovat analyticky je velmi problematické, případně přímo nemožné. Pojďme se podívat na numerickou metodu, která je schopna najít derivaci funkce jedné či více proměnných v bodě.

Pokračovat ve čtení “Derivace funkce jedné a více proměnných numericky”

Jak si spočítat “pí”

Nejdříve je třeba si uvědomit jednu věc — \(\pi\)[1]Zavedený symbol pro “pí,” čte se prostě tak, jak je psáno. nejde přesně spočítat, jedná se o iracionální číslo[2]Více o číslech např. v článku Reálných čísel je více než přirozených.. Nicméně můžeme jeho číselné vyjádření zpřesňovat a zpřesňovat.

Pokračovat ve čtení “Jak si spočítat “pí””

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Zavedený symbol pro “pí,” čte se prostě tak, jak je psáno.
2 Více o číslech např. v článku Reálných čísel je více než přirozených.

Numerické metody — nalezení kořene funkce metodou bisekce

Proč numerické metody?

Někdy se neskutečně hodí znát řešení[1]kořeny nějaké rovnice n-tého řádu, ale není třeba znát naprosto přesné analytické řešení, ale řekněme nějaké řešení s přesností na \(3\) platné číslice. Proč bychom vůbec ale takové řešení chtěli? Pokračovat ve čtení “Numerické metody — nalezení kořene funkce metodou bisekce”

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 kořeny