Úkol 1

1. Mějme funkci \(f(x) = x^2\). Jak vypadá její graf? Potom mějme \(x \in [0;5]\)? Kolik je např. \(f(5)\)? Kolik \(f(4)\)? Co se děje s výsledkem, zmenšujeme-li na tomto intervalu funkční hodnotu?

2. Mějme funkci \(f(x) = x^3+1\). Její graf vypadá takto

Spočtěme hodnoty pro \(x = 5\) a \(x = 7.5\), dostáváme \(f(5) = 126, f(7.5) = 422.875\).

Rozmyslete si, co je geometrický význam (na našem obrázku) výrazu \(\frac{f(7.5)-f(5)}{7.5-5}\).
(Hint \(1\) – najděte nějaký pravoúhlý trojúhelník)
(Hint \(2\) – zkuste stejnou úvahu provést u \(2\) různých přímek)

Jeden komentář u “Úkol 1”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *