Derivace funkce jedné a více proměnných numericky

Derivace funkce jedné a více proměnných numericky je možná, někdy dokonce velmi výhodná, hlavně v momentech, kdy derivovat analyticky je velmi problematické, případně přímo nemožné. Pojďme se podívat na numerickou metodu, která je schopna najít derivaci funkce jedné či více proměnných v bodě.

Pokračovat ve čtení “Derivace funkce jedné a více proměnných numericky”

Jak si spočítat “pí”

Nejdříve je třeba si uvědomit jednu věc — \(\pi\)[1]Zavedený symbol pro “pí,” čte se prostě tak, jak je psáno. nejde přesně spočítat, jedná se o iracionální číslo[2]Více o číslech např. v článku Reálných čísel je více než přirozených.. Nicméně můžeme jeho číselné vyjádření zpřesňovat a zpřesňovat.

Pokračovat ve čtení “Jak si spočítat “pí””

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Zavedený symbol pro “pí,” čte se prostě tak, jak je psáno.
2 Více o číslech např. v článku Reálných čísel je více než přirozených.

Sčítání zlomků a převod na společného jmenovatele

Ahoj všem, občas se stane, že doučuji několik lidí z různých základních škol a dokola narážím na neustále stejné problémy, které tito lidé při výpočtech mají. Jedním z takových problémů je i sčítání zlomků a převod na společného jmenovatele. Pojďme se nyní podívat na tuto problematiku detailněji, ukažme si několik příkladů a doufám, že to již bude mnohem pochopitelnější a jasnější, hodně štěstí 🙂

Pokračovat ve čtení “Sčítání zlomků a převod na společného jmenovatele”

Soustavy lineárních rovnic

První metodou řešení soustav dvou rovnic je metoda dosazovací. Tj. z jedné si vyjádřím \(x\) či \(y\) a dosadím to do té druhé rovnice.

Druhou metodou je metoda sčítací. Tj. sečtu spolu levé strany a sečtu spolu pravé strany a doufám, že se mi při tom odečte \(x\) či \(y\).

Pokračovat ve čtení “Soustavy lineárních rovnic”