Počítání v \(\mathbb{R}\)

\(\alpha < \beta\)

Definujme si na \(\mathbb{R}\) relaci „menší než“:

$$ \alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha \subset \beta. $$

Jako po každé slušné relaci „menší než“ chceme, aby splňovala tranzitivitu a trichotomii.

Pokračovat ve čtení “Počítání v \(\mathbb{R}\)”