Numerické metody — nalezení kořene funkce metodou bisekce

Proč numerické metody?

Někdy se neskutečně hodí znát řešení[1]kořeny nějaké rovnice n-tého řádu, ale není třeba znát naprosto přesné analytické řešení, ale řekněme nějaké řešení s přesností na \(3\) platné číslice. Proč bychom vůbec ale takové řešení chtěli? Pokračovat ve čtení “Numerické metody — nalezení kořene funkce metodou bisekce”

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 kořeny

Grupoid

Grupoid

V minulém článku jsme si řekli něco o algebraických strukturách. Grupoid je jednou z nejjednodušších algebraických struktur. Je to struktura s jednou binární operací. Žádné další požadavky nemusí být splněny, abychom o dané struktuře řekli, že je grupoidem. Grupoid budeme značit jako dvojici (množina; operace). Např. (\( \mathbb{N}; +\) ) pro nás bude množina přirozených čísel se sčítáním.

Pokračovat ve čtení “Grupoid”

Abstraktní algebra

Cílem této série článků bude podat základní představu o tom, co je to abstraktní algebra. Uděláme si drobnou rekapitulaci toho, co známe. Na ZŠ jistě každý zažil aritmetiku, kde se učil sčítat, odčítat, násobit, dělit, umocňovat, odmocňovat konkrétní čísla. Byla to nauka o číslech (\(1\); \(2\); \(3\); \(0\); \(-5\); \(-4.25\); …) a operacích nad nimi (\(1+1\); \(2+5\); \(3-8\); \(2 \cdot 4\); \(3^5\); \(\sqrt{9}\); …). Tyto operace měly (s trochou štěstí) i nějaký výsledek:

Pokračovat ve čtení “Abstraktní algebra”