Reálných čísel je více než přirozených

Reálných čísel je více než přirozených. Racionálních je stejně jako celých a celých je stejně jako přirozených. Přirozených čísel je stejně jako všech prvočísel a také je jich stejně jako čísel v množině \( \{10^{741}, 10^{2*741}, 10^{3*741},…\} = \{10^{k*741}| k \in \mathbb{N_{>0}} \} \) (tedy množiny, kde beru každé \(10^{741}\)-té číslo). Některá z těchto naprosto neintuitivních tvrzení si dokážeme v tomto článku. První však musíme pořádně napsat, jak takové porovnání vůbec provádět.

Pokračovat ve čtení “Reálných čísel je více než přirozených”