Počítání v \(\mathbb{Z} \)

Stejně jako v přirozených číslech si můžeme v celých číslech dokázat spoustu pěkných vlastností

a+0 = a = 0+a (V13)

Celé číslo \(0\) vyjadřujeme jako třídu ekvivalence \([(0, 0)]\) a celé číslo  \(a\) jako \( [(m,n)] \). Chceme tedy ukázat, že
$$ [(m,n)]+[(0,0)] = [(m,n)] = [(0,0)]+[(m,n)]. $$

Pokračovat ve čtení “Počítání v \(\mathbb{Z} \)”