Počítání v \(\mathbb{N}\)

Co si přečíst před tímto článkem – článek o Peanových axiomech, článek o indukci a článek o relacích.

Na přirozených číslech platí několik věcí, na které jsme zvyklí. Např. že \(5+7 = 7+5\), \(3+(4+7) =  (3+4)+7\) atd. Ale žádnou z těchto vlastností nemáme v Peanových axiomech – popisují snad Peanovy axiomy jiná přirozená čísla, než na jaká jsme zvyklí? Ne, všechny tyto vlastnosti můžeme odvodit z Peanových axiomů.

Pokračovat ve čtení “Počítání v \(\mathbb{N}\)”

RSA šifrování

Představme si, že chceme poslat někomu nějakou zprávu – ale chceme, aby si ji mohl přečíst jen ten, komu ji posíláme. Můžeme poslat poštou dopis a doufat, že se nikomu nepodaří ho po cestě ukrást. Mohl bych poslat zamknutou truhlu – zde by ale problémem bylo, že by adresát klíč už musel mít. Opět bychom mohli klíč posílat poštou, ale to by nám moc nepomohlo, protože by jej opět někdo mohl ukrást. V našem případě nebudeme posílat zprávy poštou jako takovou, ale nějakým elektronickým kanálem. Ukážeme způsob, který vyřeší naše trable s možným ukradením klíče.

Algoritmus generování veřejného klíče \(e,N\)

Pokračovat ve čtení “RSA šifrování”